Aukštyn

Privatumas

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Ši MB Lukriukas Privatumo politika (toliau – Duomenų valdytojas) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas, naudojant Duomenų valdytojo valdomus tinklalapius (pvz., www.priemonesgroziui.lt). Ši Privatumo politika taikoma kiekvieną kartą, kai naudojate turinį ir/ar paslaugą, kurią teikiame, nepriklausomai nuo to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, televizorių ir kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 304698121

Registruotas adresas: Vilties g. 5-220, LT-62381 Alytus

Telefonas: +37061199707

El. paštas:  cimba@inbox.lt

Priežiūros institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie Duomenų valdytoją renkami ir saugomi VĮ Registrų centre, Vilniaus filiale.

Labai svarbu įdėmiai perskaityti privatumo politiką, nes kiekvieną kartą, kai lankotės Duomenų valdytojui priklausančiose žiniatinklio svetainėse ar socialinių tinklų svetainėse, Jūs sutinkate su terminais ir sąlygomis, aprašytomis šioje privatumo politikoje. Jei nesutiksite su šiomis sąlygomis, Jūsų prieiga prie Duomenų valdytojui priklausančių žiniatinklio svetainių ar socialinių tinklų svetainių bus mažiau efektyvi.

Mes patvirtiname, kad Duomenų valdytojų tinklalapių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos taikomų teisės aktų reikalavimus bei kontroliuojančių institucijų nurodymus. Yra visos pagrįstos techninės ir administracinės priemonės, užtikrinančios, kad mūsų surinkti duomenys apie tinklalapį ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neteisėto naudojimo ir pakeitimo. Duomenų valdytojų personalas raštu įsipareigoja trečiosioms šalims neatskleisti ar platinti darbo vietoje gautos informacijos, įskaitant informaciją apie svetainės lankytojus.

Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali pateikti jokių asmeninių duomenų per mūsų žiniatinklio svetainę(-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo iki 14 metų amžiaus, prieš pateikdami savo asmens duomenis, turite gauti savo tėvų ar įtėvių sutikimą ir siųsti/pateikti jį mums.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokius asmens duomenis renkame, saugome ir naudojame?

Duomenų valdytojui priklausančios žiniatinklio svetainės ar socialinių tinklų svetainės suteikia galimybę tiesiogiai pateikti informaciją mums, pvz., svetainėje www.priemonesgroziui.lt , kai užsiprenumeruojate mūsų naujienlaiškį.

Ši informacija tiesiogiai gaunama iš Jūsų:

 • El. paštas

Ši informacija gaunama netiesiogiai:

 • Informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų tinklalapiais. Pavyzdžiui, galime surinkti šią informaciją:
 • Įrenginio informacija, t.y. IP adresas, įrenginio, kurį naudojate prieigai prie turinio/produktų, operacinės sistemos versija ir nustatymai.
 • Prisijungimo informacija, t.y. seanso laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų tinklalapiuose, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos aptikome Jūsų prietaise (slapukų politika pateikta toliau).
 • Vietinė informacija, t.y. prietaiso GPS signalas arba informacija apie artimiausius „Wi-Fi“ taškus ir mobiliojo ryšio bokštus, kurie gali būti perduodami mums, kai naudojatės mūsų tinklalapių turiniu.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informaciją apie Jus iš viešų ir komercinių šaltinių (tiek, kiek tai leidžia taikytini įstatymai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų ar apie Jus. Mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai Jūs prisijungiate, pvz., per savo „Facebook“ paskyras.

Kita informacija, kurią mes renkame

Jums sutikus, mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį arba Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu.

Galite pasirinkti neteikti mums tam tikros informacijos (pvz., prenumeratos ar rinkodaros informacijos), tačiau šiuo atveju Duomenų valdytojas negalės Jums pateikti naujausių pasiūlymų, ir jam nepavyks nedelsiant susisiekti su Jumis, kai bendrovė turės Jums geriausią pasiūlymą.

Kaip mes naudojame Jūsų informaciją?

Mes galime naudoti surinktą informaciją šiais tikslais:

 • Tiesioginė rinkodara
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu.

*Informuojame, kad turite teisę atsisakyti ar bet kada atšaukti savo sutikimą apdoroti savo duomenis anksčiau nurodytais žvaigždutėmis tikslais.

Kam mes atskleidžiame Jūsų informaciją?

Mes atskleisime Jūsų informaciją šioms įmonėms:

 • Įmonėms, teikiančioms paslaugas pagal mūsų prašymą, pvz., bankai/įmonės, kurios padeda tvarkyti atsiskaitymą pagal sandorius. Šių įmonių galimybė naudotis Jūsų informacija yra ribota; jos negali naudotis šia informacija kitiems tikslams, išskyrus mums teikiamas paslaugas;
 • Kitoms šalims, jei to reikalauja įstatymai, arba būtina apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kai mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims:

 • Siekiant nepažeisti įstatymo arba atsakyti į privalomą teisinio proceso reikalavimą;
 • Norint patvirtinti mūsų veiksmų teisėtumą;
 • Siekiant apsaugoti Duomenų valdytoją, jo teises, nuosavybę arba užtikrinti jo saugumą;
 • Mes galime atskleisti Jūsų informaciją tretiesiems asmenims bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • Kitais atvejais, su Jūsų sutikimu ar teisėtu prašymu.

Kiek laiko mes saugome Jūsų asmeninius duomenis?

Mes saugosime Jūsų asmeninius duomenis rinkodaros tikslais 3 metus, o po to atnaujinsime sutikimų gavimą.

Ką mes darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?

Mes įdiegėme išmaniąsias ir aktualias fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią mes renkame turinio/paslaugų teikimui. Tačiau nepamirškite, kad nors mes imamės atitinkamų veiksmų, kad apsaugotume Jūsų informaciją, jokia žiniatinklio svetainė, internetinė tranzakcija, kompiuterinė sistema ar bevielis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jums garantuotos teisės

Jūsų pageidavimu ar prašymu mes garantuojame šių teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos teikimą:

 • Žinoti (būti informuotas) apie Jūsų asmeninių duomenų apdorojimą;
 • Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra apdorojami;
 • Prašyti ištaisyti, ištrinti savo asmeninius duomenis arba sustabdyti savo asmeninių duomenų apdorojimą, išskyrus saugojimo tikslais;
 • Nesutikti su savo asmeninių duomenų apdorojimu, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
 • Prašyti ištrinti savo asmeninius duomenis (teisė būti pamirštas);
 • Prašyti perduoti savo asmeninius duomenis, t.y. leisti susipažinti su savo asmeniniais duomenimis formoje/anketoje, kai asmeniniai duomenys pateikiami dažniausiai naudojamame ir kompiuteriu nuskaitomame formate;
 • Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojui gali nepavykti sudaryti sąlygų duomenų subjektams įgyvendinti anksčiau minėtas teises, kurios įstatymų numatytais atvejais yra būtinos siekiant užtikrinti oficialios ar profesinės etikos nusikaltimų ir pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių tinklalapiai, paslaugos ir produktai mūsų žiniatinklio svetainėse

Duomenų valdytojo žiniatinklio svetainėje(-se) ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių nuorodų į jų tinklalapius ir paslaugas, kurių nekontroliuoja Duomenų valdytojas.

Duomenų valdytojas neatsako už trečiųjų šalių surinktos informacijos saugumą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir skaitykite trečiųjų šalių tinklalapių ir paslaugų, kurias naudojate, privatumo politiką.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Slapukai

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Šių PP tikslais vartojame terminą „slapukai“, norint apibrėžti slapukus ir kitas panašias technologijas, tokias kaip pikselių žymės, tinklalapio indikatorius, skaidrus GIF failas.

Slapukų naudojimas

Kai lankotės Duomenų valdytojų žiniatinklio svetainėse, mes norime suteikti Jums turinį ir funkcijas, kurios pritaikytos pagal Jūsų poreikius. Tam reikia slapukų. Tai yra nedideli informacijos elementai, saugomi Jūsų žiniatinklio naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų apsilankymo svetainėje istoriją ir tinkamai pritaikyti turinį. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų žiniatinklio svetainių veikimą, leidžia stebėti svetainių lankymo trukmę, dažnumą ir rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis, galime patobulinti mūsų žiniatinklio svetaines ir padaryti jas patogesnes vartotojams. Kai kurie slapukų naudojimo pavyzdžiai:

Slapukai leidžia nustatyti, kiek unikalių vartotojų yra žiniatinklio svetainėje vienu metu, ir tokiu būdu padeda užtikrinti sklandų ir greitą funkcionavimą;

Slapukai leidžia mums analizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, o tai padeda tinkinti žiniatinklio svetainės funkcionavimą pagal jūsų poreikius.

Mūsų žiniatinklio svetainėse naudojami slapukai suskirstomi pagal šiuos tipus:

Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi žiniatinklio svetaine. Pateikdami informaciją apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, tokias kaip klaidų pranešimai, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti žiniatinklio svetainės našumą.

Slapukai padeda rinkti šiuos duomenis:

Valdydami žiniatinklio svetaines ir nustatydami serverio gedimus, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas yra unikalus tinklo kodas, identifikuojantis kompiuterį. Jis gali būti naudojamas norint identifikuoti lankytoją ir rinkti įvairius demografinius duomenis. Tai atlieka absoliuti dauguma žiniatinklio serverio administratorių.

Mes renkame duomenis apie paslaugų naudojimą, naudodami slapukus. Slapukų tipai, naudojami mūsų tinklalapiuose, yra išvardyti aukščiau.

Kaip tvarkyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę, norėdami pasiekti mūsų pateikiamą turinį, galite konfigūruoti savo naršyklę, kad priimtumėte visus slapukus, atmestumėte visus slapukus arba gautumėte pranešimą, kai slapukas yra atsiųstas. Kiekviena naršyklė yra kitokia, todėl, jei nežinote, kaip keisti slapukų nuostatas, prašome žiūrėti jos pagalbos meniu. Jūsų įrenginio operacinė sistema gali turėti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama naudojant slapukus, naudokite dabartinę lengvai naudojamą procedūrą, kuri taikoma daugeliui naršyklių ir kuri leidžia nustoti naudotis slapukais. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukų valdymą, spustelėkite: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos funkcionuoti tik su slapukais, todėl nebegalėsite jų naudoti arba tam tikrų jų dalių, jeigu jas išjungsite.

Kita informacija apie slapukų naudojimą

Be slapukų, kuriuos naudoja Duomenų valdytojas, mūsų žiniatinklio svetainės leidžia tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir turėti prieigą prie slapukų Jūsų kompiuteryje. Šiuo atveju trečiųjų šalių privatumo politika taikoma slapukų naudojimui.

Prašome įsidėmėti, kad „Facebook“ ir kitoms socialinėms paskyroms, kurias valdo Duomenų valdytojas, taikoma „Facebook“ slapukų politika.

Mūsų žiniatinklio svetainėje yra šie slapukai:

1-ojo tipo slapukai – Mes informuojame, kad prisijungus prie mūsų svetainės Jūsų kompiuteryje saugomi šie slapukai, kad būtų galima įeiti į tinklalapį, kaip parodyta šioje lentelėje:

Slapuko kategorijaDuomenų apdorojimo tikslasSlapuko pavadinimasGaliojimas
AnalitinisJis padeda atlikti žiniatinklio svetainių eksperimentus, analizuoja vartotojų dalyvavimą skirtinguose svetainės turinio variacijose.Google OptimizePastovus slapukas
TikslinisJis padeda diegti tikslinius slapukus svetainės lankytojams ir analizuoti svetainės lankytojų veiksmus.Google Tag ManagerPastovus slapukas
AnalitinisJis analizuoja, kaip lankytojai naudojasi svetaine.Hotjar User Experience measurement tagIki seanso pabaigos
Tikslinis arba reklaminisJis padeda analizuoti interneto naršymo patirties kokybę lankytojams, apsilankiusiems svetainėje arba atlikusiems tam tikrus veiksmus joje.Adform audience and conversions tagsIki seanso pabaigos
AnalitinisJis analizuoja, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir padeda gerinti interneto naršymo patirties kokybę lankytojams, apsilankiusiems svetainėje arba atlikusiems tam tikrus veiksmus joje.Google analytics tagsPastovus slapukas
Tikslinis arba reklaminisJis analizuoja, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir padeda gerinti interneto naršymo patirties kokybę lankytojams, apsilankiusiems svetainėje arba atlikusiems tam tikrus veiksmus joje.Facebook audience and conversions tagsPastovus slapukas
Tikslinis arba reklaminisJis analizuoja, kaip lankytojai naudojasi svetaine, ir padeda gerinti interneto naršymo patirties kokybę lankytojams, apsilankiusiems svetainėje arba atlikusiems tam tikrus veiksmus joje.Adwrods audience and conversions tagsPastovus slapukas

Kur kreiptis?

Jei turite pageidavimų ar klausimų, susijusių su asmeninių duomenų apdorojimu, prašome susisiekti su mumis el. paštu: cimba@inbox.lt Norėdami apdoroti asmeninius duomenis, susisiekite su mumis el. paštu: cimba@inbox.lt

Politikos pakeitimas

MB „Lukriukas“ turi teisę iš dalies arba visiškai keisti privatumo politiką, pranešdama apie tai savo tinklalapyje. Tolesnis mūsų žiniatinklio svetainės paslaugų naudojimas reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.